Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden i Österbottens lagmansdöme i Åbo generalguvernement kortvarig domstol som 1721 verkade i enlighet med de stadganden som gällde för de svenska lagmansrätterna.

Finsk beskrivning

laamanninoikeus

Pohjois-Suomen laamannikunta; Isonvihan aikainen tuomioistuin Turun kenraalikuvernementissa Pohjanmaan laamanninkunnassa. Tuomioistuin toimi vain lyhytaikaisesti vuonna 1721, ruotsalaisten laamanninoikeuksia koskevien säädösten mukaisesti.

Källor

Arkistolaitos – Arkivverket: Arkivdatabasen VAKKA. Arkivbildare: Kymenkartanon lääninhallitus, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CAA82AFF0C7351C91659486F49465674?kuvailuTaso=AY&avain=2701485.KA

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 , 231-233.

Andra språk

Tyska Lagmannsgericht
Ryska lagmanskij sud