Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1717 titel på sekreterarna vid lagmännens kanslier i Åbo generalguvernement.

Finsk beskrivning

laamannin sihteeri

Källor

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 7069.

Andra språk

Tyska Lagmannssekretär
Ryska lagmanskij sekretar´