Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kansli som biträdde lagmannen i dennes verksamhet som chef i lagmansdömet.

Finsk beskrivning

laamanninkanslia

Källor

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 484.