Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsed som en lagman svor före sitt tjänstetillträde inför konungen eller lagmans valnämnd cirka 1350–1736. Lagmanseden hade samma innehåll som den ämbetsed som häradshövdingen svor. Den kallas efter 1736 domared.

Finsk beskrivning

laamanninvala

Källor

Holmbäck, Åke & Elias Wessén , Magnus Erikssons landslag , I , Stockholm: Nordiska bokhandeln (distr.) 1962 , 160 (Magnus Erikssons landslag: RB I: § 1).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB I: § 7–8.