Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Personell skatt 1672–1868 för att bekosta lagmannens resa till och uppehälle under lagmanstinget. Skatten erlades ursprungligen in natura och uppbars av lagmannen själv. Senare uppbars den i penningar. Efter 1723 blev den huvudsakligen en skatt på oprivilegierad jord.

Finsk beskrivning

laamanninkäräjäjyvät, laamanninkäräjämaksu

Henkilökohtainen vero, jota perittiin vuosina 1672–1868 laamannin matka- ja asumiskustannusten kattamiseksi laamanninkäräjien yhteydessä. Alun perin veron peri laamanni itse ja se maksettiin luonnontuotteissa, myöhemmin kuitenkin rahana.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 202.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 789–790.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 16: 345. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 203.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska laamanninkäräjäjyvät; laamanninkäräjärahat

Synonymer

lagmansgästning
lagmansgästningskappar
lagmansgästningspenningar
lagmanstingsgästningskappar
lagmanstingsgästningspenningar