Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avgift som bönderna betalade för häradshövdingens avlöning, från 1700-talet samlande benämning på lagmans- och häradshövdingeräntan jämte tingsgästningskappar eller -penningar.

Finsk beskrivning

tuomarinkapat, karäjäjyvät, käräjäkapat

Talonpoikien maksama maksu kihlakunnantuomarin palkan maksamiseksi, 1700-luvulta yhteisnimitys nimismies- ja kihlakunnantuomariverolle sekä käräjäkestityskapoille tai -rahoille. Vuonna 1567 joutui jokainen verotilallinen Halikon kihlakunnassa maksamaan ½ nelikkoa viljaa ja jokainen vuokraviljelijä 1/4 nelikkoa viljaa tuomarinkappoja. Koko kihlakunnan tuomarinkapat olivat 3 lästiä 1 pannin ja 19 kappaa viljaa.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 618ff.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , (käräjäjyvät). http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 78.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska tuomarinkappa, tuomarinkapat

Synonymer

domarekappa
häradshövdingeränta