Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Arkistolaitos – Arkivverket: Arkivdatabasen VAKKA. Arkivbildare: Kymenkartanon lääninhallitus, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CAA82AFF0C7351C91659486F49465674?kuvailuTaso=AY&avain=2701485.KA


L

Under stora ofreden i Österbottens lagmansdöme i Åbo generalguvernement kortvarig domstol som 1721 verkade i enlighet med de stadganden som gällde för de svenska lagmansrätterna.