Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Viss skatt som lagman skulle av sina inkomster erlägga till staten.

Finsk beskrivning

laamanninmaksu*

Vero, joka laamannin tuli suorittaa tuloistaan valtiolle.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk