Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fastställd tid för session eller tid under vilken session pågår, gällde från och med 1614 närmast hovrätterna, senare också andra domstolar och riksdagen. Sessionstiden kallades också sessionstermin.

Finsk beskrivning

istuntoaika, istunnon kesto

Istunnon kestoksi määrietlty aika, joka oli voimassa vuodesta 1614 lähtien alun perin hovioikeuksissa, sittemmin myös muissa oikeusistuimissa.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 52.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sessionstermin