Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för häradsrätternas och lagmansrätternas sessioner och deras speciella rättsskipningsform under svenska tiden och autonomin, övergående från och med 1868 i betydelsen allmän underrätts session på landsbygden. I Gamla Finland hölls härads- och lagmansting enligt svenskt regelverk 1721–1811 under de perioder då härads- och lagmansrätterna var verksamma.

Finsk beskrivning

käräjät

Kihlakunnanoikeuden ja laamanninoikeuden istunnoista ja niiden oikeudenkäyttötavasta käytetty nimitys Ruotsin vallan sekä autonomian aikana, vuodesta 1868 lähtien termiä käytettiin ylipäätään yleisestä alioikeuden istunnosta maaseudulla.

Källor

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 155–156.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1954.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Schwedisches Land-Recht wie dasselbe vor Zeiten von dem Großmächtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn /Herrn Carl dem Neunten der Schweden etc. König, übersehen, konfiremiret und Anno 1608 publiciret 1709 , 320–322.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 356 (förkl. 1).

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IV (1912): 833–834 . http://runeberg.org/tieto/