Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland av stadsinvånarna 1775–1796 för en treårsperiod vald medlem i domstolar för stadsbefolkningen. I Gamla Finland fanns sådana under ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

porvarijäsen*

Kaupunkilaisten Venäjällä vuosina 1775–1796 valitsema tuomioistuimen jäsen. Vanhassa Suomessa oli porvarijäseniä käskynhaltijakaudella 1784–1797.

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 12: 323.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 150.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 152.

Schubert, Friedrich Wilhelm , von , Handbuch der allgemeinen Staatskunde von Europa. I-II 1835–1848 .

Andra språk

Tyska Bürgerlicher Beisitzer
Ryska meščanskij zasedatel´ (rangklass 10)
Dåtida finska porvarijäsen

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797

Se vidare