Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skrift där ämbetsman förbinder sig att personligen erlägga oindrivna avgifter. Borgenskriften bifogades till ansökan om kronofogdebefattningen.

Finsk beskrivning

takauskirja

Asiakirja, jolla virkamies sitoutuu suorittamaan henkilökohtaisesti perimättömät maksut. Takauskirja tuli liittää oheen haettaessa kruununvoudin tointa.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 262.

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 .

Andra språk

Dåtida finska takauskirja