Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Garantisystem för ersättning av kronans förlorade inkomster vid tjänstemans förfall eller tjänstefel. Detta gällde särskilt kronofogden som måste gå i godo för att ersätta skattebortfall som uppstod på grund av brister i ämbetsutövningen.

Finsk beskrivning

virkatakaus*, virantoimitustakaus*

Kruunun kehittämä takausjärjestelmä, joka pyrki takaamaan kruunun tulot myös virkamiehen lyödessä laimin tehtävänsä, erityisesti kruununvoudin, jonka tuli henkilökohtaisesti taata korvaavansa aiheuttamansa tappiot.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 221, 262.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 294.

Andra språk

Inga termer på andra språk