Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ersättning i spannmål till ett enskilt hemman på landsbygden som hade åtagit sig att underhålla en fånge inför och under tingssessionen, eller under vägen till (eller från) fängelset. Avgiften betalades av alla de hemman som var skyldiga att delta i fångskjutsen.

Finsk beskrivning

vanginhoitokorvaus, vanginhoitokapat*

Korvaus yksittäiselle tilalle, joka oli ottanut huolehtiakseen vangista ennen käräjiä ja käräjien aikana tai matkalla vankilaan. Korvausta maksoivat kaikki ne tilat, joilla oli velvolllisuus osallistua vankikyyditykseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 770, 781.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska vanginhoitokappa, vanginhoitokapat

Synonymer

fångvårdskappa

Se vidare