Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på session vid Konungens högsta domstol (1789–1809) när konungen själv var ordförande. Beteckningen fastställdes först i regeringsformen 1809.

Finsk beskrivning

oikeuskonselji

Nimitys Korkeimman kuninkaallisen tuomioistuimen istunnolle, kun kuningas itse johti istuntoa.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk