Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1700-talet förekommande benämning på lagfaren ledamot av kämnärsrätt, lagfaren kämnär.

Finsk beskrivning

oikeuskämneri

kämnerin oikeuden lainoppinut jäsen (1700-luku)

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 152.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/