Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på lag som både bestämmer rättsförhållandet mellan enskilda medborgare (civil justitielag) och den lagliga påföljd som följer på handlingar som strider mot medborgarens skyldigheter gentemot staten och dess medlemmar (kriminal justitielag).

Finsk beskrivning

siviili- ja rikosoikeudellinen lainsäädäntö*

yksilöiden keskinäisistä oikeussuhteista sekä yleisten velvollisuuksien rikkomuksista koituvista seuraamuksista säätävä laki

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1.