Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som är ställd under en stats beskydd utan att vara medborgare i ifrågavarande stat.

Finsk beskrivning

suojatti, valtiollisen turvapaikan saanut henkilö

Henkilö, joka on tietyn valtion suojeluksessa olematta sen kansalainen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 169.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk