Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till ämbets- och tjänstemannakretsar eller borgarklassen hörande medborgare (i motsats till militärer och präster).

Finsk beskrivning

siivilihenkilö

Virkamieskuntaan tai porvarisluokkaan kuulunut asukas, erotuksena sotilas- ja pappishenkilöistä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 4: 364. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/