Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar om torra varor. Träkärlet rymde 24 kannor. Måttet fastslogs formellt 1602.

Finsk beskrivning

puoli tynnyriä

Kuivien tavaroiden mittaamiseen käytetty tilavuusmitta, joka vahvistettiin 1602 ja vastasi 24 kannua.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk