Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid rusthållet för längre tid bestående vakans, som innebar att rusthållaren uppsatte enbart häst och mundering, inte ryttare.

Finsk beskrivning

puolivakanssi*

rusthollille myönnetty oikeus asettaa armeijan käyttöön pelkästään hevonen ja varustus, ei ratsumiestä

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , VI: 286 (vakanssi).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/