Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid rusthållet för längre tid bestående vakans, som innebar att rusthållaren varken uppsatte häst, mundering eller ryttare.

Finsk beskrivning

täysvakanssi*

rusthollille pidemmäksi aikaa myönnetty vapautus velvollisuudesta asettaa armeijan käyttöön hevonen, varustus ja ratsumies

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , VI: 286 (vakanssi).

Andra språk

Inga termer på andra språk