Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rusthållshemman bebott av rusthållare, som vid rusthållsindelningen, och prövning av hemmanets bärförmåga, ansetts lämplig att bära rustningsbördan. Rusthållsstammarna bildade grundvalen för kavalleriets indelningsverk. Om rusthållsstammen inte var tillräckligt stor för att bära rustningsbesväret, anslogs till dess understöd räntor även från andra så kallade augmentshemman.

Finsk beskrivning

kantarustholli*, kantaratsutila*

Ratsutila, jota asutti ratsutilallinen ja joka ratsutilavelvollisuuksia jaettaessa oli todettu kykeneväksi kantamaan ratsumiehen ylläpitovelvoitetta. Kantaratsutilat olivat ratsuväen ruotujärjestelmän perusyksikköjä, joiden tueksi saatettiin tarvittaessa liittää aputiloja.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 472, 476. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

rusthållsstamhemman
rustningsstam