Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av det militära indelningsverket. Rusthållsinrättningen infördes på 1680- och 1690-talet för att garantera finansieringen och rekryteringen av ryttare och hästar till kavalleriet. I Finland frikallades rusthållen från rusthållsskyldigheten 1810 men rusthållsinrättningen indrogs officiellt först på 1880-talet.

Finsk beskrivning

rusthollilaitos, ratsutilalaitos

Osa sotilaallista ruotujärjestelmää, joka luotiin 1680-luvulla varmistamaan armeijalle riittävä ja taloudellisesti kannattava väenotto.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 476. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

det yngre indelningsverket för kavalleriet