Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämningen ”ropottimies” användes om dem som i Viborgs kommendantskap av de ryska ockupationsmyndigheterna under stora ofreden blev ålagda att utföra arbetsprestationer för ockupanten inom ramen för skatteuttaget.

Finsk beskrivning

ropottimies

Venäläisten miehittäjien pakkoverona määräämää työtä suorittanut työmies isonvihan aikaan Viipurissa.

Källor

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 509, 542-543.

Andra språk

Inga termer på andra språk