Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet för arbetspliktiga inom försvarsmakten. Arbetskommandon förlades skilt från andra truppenheter. De som av religiös övertygelse kategoriserats som arbetspliktiga organiserades inte i arbetskommandon.

Finsk beskrivning

työkomennuskunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk