Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämningen ”ropottirahat” användes om den penningskatt som de ryska ockupationsmyndigheterna under stora ofreden utkrävde i Viborgs kommendantskap i anslutning till uttaget av arbetskarlar inom ramen för den pålagda arbetsskyldigheten.

Finsk beskrivning

ropottirahat

Venäläisten miehittäjien pakkoverona keräämä vero isonvihan aikaan Viipurissa.

Källor

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 544.

Ranta, Raimo , Viipurin komendanttikunta 1710–1721. Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito , 141 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1987 , 179.

Andra språk

Inga termer på andra språk