Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Möte för salpetersjudarna från ett distrikt, hölls i regel två gånger om året då salpetersjudarna mönstrades och fördelades samt fick förskott för eller levererade sin salpeter.

Finsk beskrivning

salpietarinkeittäjien kokous

alueellinen kokous, jossa salpietarinkeittäjien toiminta tarkastettiin ja jossa salpietari luovutettiin

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 15 (salpetesjuderi).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/