Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppsyningsman tillhörande salpetersjuderistaten under 1700-talet.

Finsk beskrivning

salpietarinkeittämönvalvoja*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/