Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för högre statstjänsteman med uppgift att övervaka och leda framställningen av salpeter inom ett av statens salpetersjuderidistrikt.

Finsk beskrivning

salpietarikeittämöpiirin esimies*

salpietarin tuotantoa piirinsä alueella valvonut ja johtanut korkea valtion virkamies

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

salpetersjuderidirektör

Se vidare