Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Styrelse för lokal avdelning av salpetersjuderiinrättningen.

Finsk beskrivning

salpietarinkeittämön hallitus

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/