Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som åtnjuter gratial, pensions- eller understödstagare, pro bono-patient. Personer som erhöll pension från en nåde- eller understödskassa (till exempel krigsmanshuskassa) var vanligen avskedade vanföra soldater eller deras fattiga änkor och barn. Vissa pro bono-patienter skulle intas på lasaretten enligt Serafimerordens instruktion 1798. På lasarettet i Åbo fanns 1858 sex gratialplatser för män och fyra för kvinnor.

Finsk beskrivning

lahjaeläkkeen saaja, raha-avustuksen saaja, edunsaaja

Henkilö, joka sai lahjaeläkettä tai joka saa muuta eläkettä tai avustusta. Tyypillinen avustuksen saaja oli esimerkiksi eronneet vammautuneet sotilaat tai heidän köyhät leskensä ja lapsensa. Serafiimiritarikunnan vuoden 1798 säännöstön mukaisesti lasarettien tuli ottaa myös lahjaeläkkeen saajia potilaikseen ja esimerkiksi Turussa heille oli varattu vuonna 1858 kuusi paikkaa miehille ja neljä naisille.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 722–723: 584.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 47.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska lahjaeläkkeen saaja, edunsaaja, ilmaispotilas