Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiell benämning på Finland cirka 1308–1525. ”Österland” avsåg ursprungligen områdena öster om det egentliga Finland, från 1464 och särskilt från 1500 användes benämningen Finland för hela området. Benämningen Österlandet användes i officiella dokument sista gången av Gustav Vasa 1525.

Finsk beskrivning

Itämaa; Suomen nimitys asiakirjoissa n. 1308–1525

Alunperin Varsinais-Suomen alue, sittemmin vuodesta 1456 (ja erityisesti vuodesta 1500) lähtien koko muukin Suomi. Termiä käytti viimeisen kerran Kustaa Vaasa 1525.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

medeltiden
1500-tal

ca 1308–ca 1525

Synonymer

Österlanden
Österlandet