Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Latinsk beteckning för Finland vilken började förekomma i biskoparnas titulatur från 1221 och avsåg de sydvästra landskapen kring Åbo. Anefter som landområdena öster om Åbo började införlivas med Sverige infördes 1308 och särskilt efter 1330-talet den officiella benämningen Österlanden, senare Österlandet, för områdena öster om det så kallade Finland. Från 1464 och särskilt efter 1500 användes begreppet Finland för hela området. Benämningen Österlandet användes i officiella dokument sista gången av Gustav Vasa 1525.

Finsk beskrivning

Suomi; Suomen latinankielinen nimitys piispojen virkanimityksissä vuodesta 1221 (lähinnä Turun seutu)

Källor

Inga källor