Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lantmäteriinstruktion som tillämpades vid rev- och skattläggning av hemman 1749–1848 i Uleåborgs län, med undantag av Kajana härad och delar av Kemi härad. Metoden tillämpades också i delar av Vasa län. Skattläggningen baserades på jordmån och överskottet av avkastningen. Åkrarna delades in i sju kategorier, utgående från överskottet per areal, varefter mantalet beräknades.

Finsk beskrivning

Pohjanmaan verollepanotapa

Maanmittausohje, jota sovellettiin tilojen maanmittauksen ja verotusmittauksen yhteydessä 1749–1848 Oulun läänissä (ei Kajaanin kihlakunnassa) sekä osissa Kemin lääniä sekä Vaasan lääniä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Pohjanmaan verollepanotapa