Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen. Distriktet bestod av sex skyddskårskretsar och dess centralort var Karleby .

Finsk beskrivning

Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri

Källor

Inga källor