Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande lungsots- och tuberkulossanatorium för patienter från Mellersta Tavastland beläget i Pikonlinna i Kangasala grundat 1931. Sanatoriet förestods av en överläkare och en underläkare.

Finsk beskrivning

Keski-Hämeen parantola

Källor

Inga källor