Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande lungsots- och tuberkulossanatorium för patienter från Mellersta Finland beläget i Kinkomaa i Jyväskylä grundat 1930. Sanatoriet förestods av en överläkare och en underläkare.

Finsk beskrivning

Keski-Suomen parantola

Källor

Inga källor