Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om att lagligen byta ut ett straff mot ett annat, ursprungligen ett bötesstraff mot ett kroppsstraff, sedermera böter mot fängelsestraff. Förvandlingsstraff var ett administrativt förfarande inom domstolsväsendet, omnämnt redan i Magnus Erikssons landslag, stadgat i 1734 års lag och sedan 1889 i strafflagen.

Finsk beskrivning

muuntorangaistus

Laillinen rangaistuksen muuttaminen toiseksi rangaistukseksi, esimerkiksi sakkojen muuttaminen ruumiilliseksi rangaistukseksi, myöhemmin vankeusrangaitukseksi. Hallinnollinen menettelytapa tuomioistuimissa, mainittu jo Maunu Eerikinpojan maalaissa, säädetty vuoden 1734 laissa ja jälleen vuoden 1889 rikoslaissa.

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2032–2033.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 318. http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf

Andra språk

Dåtida finska muuntorangaistus

Synonymer

omvandlingsstraff