Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet benämning på kronan tillhörigt proviantmagasin eller proviantförråd.

Finsk beskrivning

kruunun muonavarasto*

kruunun ruokavaraston nimitys 1600-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/