Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland var lanträntmästaren 1719–1726 chef för lantränteriet i provinserna. I Gamla Finland var lantränt- och proviantmästaren chef för ett lantränteri och (lant)magasin.

Finsk beskrivning

lääninrahasto- ja provianttimestari, lääninrahasto- ja muonamestari*

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 356-357, 5.2:260.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 13.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Andra språk

Tyska Landrent- und Proviantmeister
Ryska zemskij rent i proviant meister

Synonymer

ränt- och proviantmästare