Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högste befälhavarens befogenhet att, i brist på proviant, innehålla en del av fartygsbesättningens lön i proviant och ersätta den med kontanta medel.

Finsk beskrivning

ruokapalkan vähentäminen, ruokapalkan leikkaaminen

Korkeimman komentajan oikeus korvata aluksen miehistön saamaa ruokapalkkaa käteisellä, jos elintarvikkeista oli puutetta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 435–436. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk