Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland fanns 1719–1726 i provinserna lantränterier för hanteringen av influttna kronointäkter. I Gamla Finland existerade i provinserna lantränterier 1721–1783, men de var förenade med kronomagasinen till ett organ, kallat lantränteri och (lant)magasin. Deras uppgifter övertogs under ståthållarskapsperioden 1784–1797 av kretsräntkamrarna.

Finsk beskrivning

provinssin rahasto ja muonavarasto

lääninrahasto ja -makasiini

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 33-34, 5.1:356-357.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 13, 20.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 145.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Andra språk

Tyska Renterei und Magasin; Landrenterei und Magasin
Ryska zemskaja rentereja i magazin; rentmejsterskaja i proviantmejsterskaja kontora

Synonymer

lantränteri och (lant)magasin