Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som biträdde lanträntmästaren i länsstyrelsernas lantränterier.

Finsk beskrivning

lääninrahastonhoitajan apulainen

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 207.

Andra språk

Dåtida finska lääninrahastonhoitajan apulainen, lääninräntmestarin apulainen