Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär tjänsteman som ansvarade för kronomagasinen.

Finsk beskrivning

muonitusintendentti*, muonitusmestari*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 225.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

proviantmästare