Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt dokument på besiktning av en avliden, utan obduktion. I attesten beskrivs den avlidnes utseende, kläder, yttre skador m.m.

Finsk beskrivning

pöytäkirja ruumiin ulkoisesta tarkastuksesta*

Kirjallinen asiakirja menehtyneen tarkastuksesta ilman ruumiinavausta. Pöytäkirjaan kirjattiin kuvaus muun muassa ruumiin ulkonäöstä, vaatteista ja ulkoisista vammoista.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin inspectio cadaveris

Synonymer

yttre likbesitktning