Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Målare inom hovstaten som utförde målningsarbeten för prydande av en byggnads yttre eller inre, särskilt väggar och tak.

Finsk beskrivning

hovin koristemaalari*

Hovin seinien ja kattojen koristemaalauksista vastannut maalari.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1500-tal
1600-tal
1700-tal
1800-tal

1500–1809 (Finland)