Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med slutet av 1700-talet tandläkare som tidvis var upptagen på hovstat genom kunglig fullmakt.

Finsk beskrivning

hovihammaslääkäri

1700-luvun lopulta ajoittain hovin virkakuntaan kuulunut lääkäri.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 905. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk