Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig avgift för fiskare som av landshövdingen i Vasa län hade fått rätt att fiska i yttre skärgården. Avgiften fanns upptagen 1804 och baserade sig på fiskeristadgan 1766. Avgiftens laglighet var dock tveksam eftersom samma fiskeristadga fastslog att fiskeriet i yttre skärgården skulle vara fritt från avgifter.

Finsk beskrivning

kruununkalastajan elinkeinomaksu

Vuosittainen maksu kalastajille, jotka olivat saaneet maaherralta luvan kalastaa ulkosaaristossa Vaasan läänissä. Verosta löytyy merkintä vuodelta 1804 ja se perustuu vuoden 1766 kalastuasetukseen. Samassa asetuksessa sanottiin kuitenkin, että kalastus ulkosaaristossa oli maksutonta, joten maksun laillisuus oli kyseenalainen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 622.