Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgifter som uppbars på in- och utförsel av varor, både utrikes och inom riket. Tull uppbars sedan slutet av 1200-talet. På 1300-talet fick tullen ett samband med silverväxeln, som sedan uppbars i olika perioder fram till 1637. Under största delen av Gustav Vasas regering förekom endast intull. Utförseltull infördes 1559. År 1718 arrenderades sjötullen ut på ett år. Arrendet förlängdes inte följande år utan i stället började en tilläggsavgift, licent, att uppbäras.

Finsk beskrivning

tullitulot

Maksut, joita perittiin tavaroiden tuonnista ja viennistä, sekä sisämaan että ulkomaan tavaraliikenteessä. Tulleja on peritty 1200-luvulta lähtien, 1300-luvulta ne liitettiin ns. hopeavaihtoon (silverväxeln), jota perittiin maksuna aina vuoteen 1637. Kustaa Vaasan aikana tullimaksuja esiintyi pääosin sisämaan tavaraliikenteessä. Vientitulli otettiin käyttöön vuonna 1559.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .